Guided by words like quality and flexibility, at Tefco we develop and produce innovative,
custom packaging solutions with stylish graphics.

Med kvalitet och flexibilitet som ledord, utvecklar och producerar Tefco innovativa och kundanpassade förpackningslösningar med högklassig grafisk dekor.