Bild Omtefco-4-1
Bild Omtefco-4-2
Bild Omtefco-4-3
Bild Omtefco-4-4

Tefco förpackar det goda

Tefco har arbetat med tryckt och behandlat papper sedan 1921. Idag arbetar vi med de flesta flexibla material där vi lägger ned stor möda på att hitta rätt materialkombination, allt för att förpackningen ska få de egenskaper som efterfrågas.

Vi sätter alltid våra kunder främst och strävar ständigt efter att deras krav och önskemål ska uppfyllas på bästa sätt. Tefcos långvariga samarbete med många ledande livsmedelsproducenter har gett oss stor kunskap om kundernas skiftande önskemål om olika tekniska lösningar.

Tefco är ett företag med gamla anor och under alla år har vi byggt upp en bred kompetens med fokus på kreativa förpackningslösningar. Vi vet vilka höga krav som ställs på livsmedel och hur bästa säkerhet ska uppnås.

Vid varje nytt uppdrag arbetar vi förutsättningslöst. Det kan gälla en helt ny förpackning eller vidareutveckling av en befintlig. I båda fall skapar vi oss en helhetsbild för att på bästa sätt hitta nya, innovativa och kostnadseffektiva koncept.