Några milstolpar ur Tefcos historia

1921 grundas företaget av bröderna Hugo och Carl Svensson samt Erik Natanael Tengblad under namnet Svensson, Tengblad & Co.

1936 byggs en fabriksfastighet på Exportgatan 35, samma adress som nuvarande lokaler.

1941 förvärvas AB Tefco Pappersförädling, då en del av Göteborg Dals Pappersbruk.

1965 breddas verksamheten ytterligare genom förvärv av ett antal mindre företag.

1966 antas namnet AB Tefco som firmanamn och man lägger grunden till företagets nuvarande profil genom inköp av en 6-färgs rotopress från Cerutti.

1975 växer Tefco alltmer och lokalerna utökas med plats för planering, labb och produktion samt en försäljningsavdelning för jul- och presentpapper.

1985 övertas företaget av Hugo Svenssons son,
Arne Tobrand, med familj.

1986 blir Tefco först i Sverige med LF-laminering.

1989 inviger Tefco Skandinaviens första 10-färgs rotopress.

1994 avlider Arne Tobrand hastigt och bolaget drivs vidare av Anna och Bengt Tobrand.

2000 installerar Tefco ny reningsutrustning och renar samtliga processflöden med VOC. Samma år tilldelas Tefco en Scanstar.

2011 blir Tefco för första gången BRC IoP-
certifierade (Global Standard for Packaging and Packaging Materials).

2013 genomförs omfattande uppgraderingar av Tefcos maskinpark.